Search our Site
หน้าหลัก arrow ความรู้เรื่องไวน์ หน้าหลัก | ความเป็นมา | ประชาสัมพันธ์ | ความรู้ภาษี | ความรู้สำหรับผู้ประกอบธุรกิจและการค้า | FAQs | ติดต่อหน่วยงาน
 
 
หน้าหลัก
ความเป็นมา
ประชาสัมพันธ์
ความรู้ภาษี
ความรู้สำหรับผู้ประกอบธุรกิจและการค้า
FAQs
ติดต่อหน่วยงาน

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Read more ...
ความรู้เรื่องไวน์
ไวน์
wine.jpg

การรวบรวมความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าไวน์

ความรู้ต่างๆ ที่อยู่ในนี้ เป็นความรู้จากผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มภาระกิจด้านรายได้ ของกระทรวงการคลัง ซึ่งมี 3  กรมคือ กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต และกรมสรรพากร โดยท่านสามารถนำความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อช่วยในการประกอบกิจการ และติดต่อหน่วยงานราชการให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 ความหมาย
 ขั้นตอนการขอใบอนุญาตนำเข้า
 พิธีการศุลกากร
 ค้นหาพิกัดอัตราอากร
 การกำหนดราคาศุลกากร
 การชำระภาษีอากร
 การปิดแสตมป์
 การตรวจปล่อย
 ภาระภาษีสรรพากรFilter     Order     Display # 
 • ภาระภาษีสรรพากร
 • การตรวจปล่อย
 • การปิดแสตมป์
 • ขั้นตอนการขอใบอนุญาตนำเข้า
 • ความหมายของไวน์
 • ไวน์
 •  
  << Start < Previous 1 Next > End >>
  Results 1 - 6 of 6
       
     
    ข่าวคลังวันนี้
  (จากหนังสือพิมพ์)
   

  กระทรวงการคลัง
  กรมสรรพากร
  กรมสรรพสามิต
  กรมศุลกากร
  Wiki กระทรวงการคลัง
  ข้อมูลสถานะการจัดเก็บรายได้

  ระบบรายงานผู้บริการ (EIS)

    ออกแบบโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง Webmaster

  ซ. อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400